1948

Επίσημη ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.

Εμμένουμε στην άποψη ότι ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’ μετείχε - ατύπως- της Φιλικής Εταιρείας, για να παρακολουθεί τις κινήσεις των μελών της όσο μπορούσε να τις συντονίζει συμβουλευτικά αφανώς. Όταν όμως είδε την αποδοκιμασία του Υψηλαντικού κινήματος από τον τσάρο, διέγνωσε αποτυχία αλλά και άγρια αιματοχυσία αθώων πληθυσμών. Ήταν βέβαιος ότι σαν σεισμός θα ξεσπάσει ο τουρκικός φανατισμός. Ο μαρτυρικός θάνατος του Γρηγορίου λίγο μετά την έκδοση του αφορισμού έκανε να λησμονηθεί η πράξη αυτή.