1822

Η πόλις των Πατρών πολιορκείται στενά από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Ο Κολοκοτρώνης, μπροστά στον χαλασμό αυτό, μπήκε πάλι εμπρός. Με τη βροντερή φωνή του, καλπάζοντας εδώ κι εκεί, άρχισε πάλι να συνάζει το στράτευμα, να του δίνει κατεύθυνση μάχης και καθώς τώρα οι Τούρκοι ήσαν αυτοί που είχαν διασκορπιστεί, αντεπιτέθηκε, τους έτρεψε σε φυγή και τους υποχρέωσε να κλειστούν και πάλι στην Πάτρα. Ο Κολοκοτρώνης είχε άξιους συμπαραστάτες τον γιο του, Γενναίο, που είναι μόλις 17 ετών, τον Παρασκευά Κολιόπουλο και τους Κουμανιώτες. Ο Γέρος συναντήθηκε με τον Μάρκο Μπότσαρη που του πρότεινε να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο, να μεταβεί στην Δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου διαφέντευε ο Μαυροκορδάτος και να τον κάνουν αρχιστράτηγο. Είχε σχηματιστεί εκεί το επίλεκτο σώμα των 1000 φιλελλήνων. Ο Κολοκοτρώνης αποποιήθηκε την πρόταση, αλλά έστειλε αργότερα, το γιο του Γενναίο «με 200 στρατιώτας εκλεκτούς». Τώρα έμεινε να περιμένει την επίθεση του Γιουσούφ.