ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς γιὰ τούς μήνες Ἰούλιο καί Αὒγουστο εἶναι ἀνοιχτός: 7:00-12:00πμ καί 6:00-8:00μμ
Μέγιστος ἀριθμὸς πιστῶν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ: 100 + 60 στὴν αἴθουσα κάτω ἀπὸ τὸν Ναό

ΚΥΡΙΑΚΗ
19
ΙΟΥΛΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Μακρίνης ὁσίας, Δίου ὁσίου, Θεοδώρου Ἐδέσσης
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
20
ΙΟΥΛΙΟΥ
†Ἠλιοῦ προφήτου τοῦ Θεσβίτου
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
21
ΙΟΥΛΙΟΥ
 Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Παρθενίου Ραδοβυζίων
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
22
ΙΟΥΛΙΟΥ
Μαρίας Μαγδαλινῆς, Μαρκέλλης παρθενομ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
23
ΙΟΥΛΙΟΥ
 Ἰεζεκιήλ προφ., Φωκᾶ & Ἀπολλωνίου ἱερομ., Πελαγίας Τηνίας
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24
ΙΟΥΛΙΟΥ
Χριστίνης μεγαλομ., Ἀθηναγόρα μάρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
25
ΙΟΥΛΙΟΥ
†Κοίμηση Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακον.
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
26
ΙΟΥΛΙΟΥ
Ζ’ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παρασκευῆς ἀθλ., Ἐρμολάου & Ἐρμοκράτους
(Πανυγηρίζει ὁ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Σμύρνης)
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
27
ΙΟΥΛΙΟΥ
†Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ
(Πανυγηρίζει ὁ Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Τραχώνων)
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
28
ΙΟΥΛΙΟΥ
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος ἀπ., Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
29
ΙΟΥΛΙΟΥ
Καλλινίκου μάρτ., Θεοδότης & τῶν τέκνων μαρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
30
ΙΟΥΛΙΟΥ
Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν 70 ἀποστ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31
ΙΟΥΛΙΟΥ
Προεόρτια τῆς Προόδου τοῦ Τ. Σταυροῦ, Εὐδοκίμου δικαίου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
1
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρόοδος Τ. Σταυροῦ, τῶν 7 Μακκαβαίων
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀνακομηδὴ λειψ. Πρωτομ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ.
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μεγάλη Παράκλησις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς γιὰ τόν μήνα Ἰανουάριο εἶναι ἀνοιχτός:
Τὸ πρωί: 7:00-12:00μ

Τὸ ἀπόγευμα: 4:30-6:30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ
3
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου προφ. Γορδίου μ., Θωμαΐδος ὁσ.
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
4
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσ., Ὀνουφρίου ἐν Χίῳ
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-7:00μμ Ἑσπερινός & Μεγάλες Ὧρες Παραμονῆς Φώτων
ΤΡΙΤΗ
5
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Θεοπέμπτου κ Θεωνᾶ μ., Συγκλητικῆς ὁσίας
7:00-9:00πμ Ὄρθρος, Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου
9:00πμ Ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων
ΤΕΤΑΡΤΗ
6
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
†ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
10:00πμ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
7
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
†Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης, Κύρου Κων/λεως
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
9
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
10
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ, Μαρκιανοῦ, Παρθένας Ἐδεσσαίας
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
11
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Ἀγαπίου ὁσίου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
12
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου κ Πέτρου μαρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
13
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ἐρμύλου, Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου καυσοκαλυβίτου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία
ΠΕΜΠΤΗ
14
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ἁγνῆς μάρτ., Τῶν ἐν Σινᾷ ἀναιρεθέντων ἀββάδων
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
16
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου, Πευσίππου κ Νεονίλλης μαρτ.
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
17
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ (10 λεπρῶν) †Ἀντωνίου Μεγάλ., Ἀντωνίου Βεροίας, Γεωργίου Ἰωαννίνων
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός