ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς εἶναι ἀνοιχτός γιὰ τὸν μήνα:
Μάϊο Πρωί: 7:00-12:00μ Ἀπόγευμα: 5:30-7:30μμ
Ἰούνιο Πρωί: 7:00-12:00μ Ἀπόγευμα: 6:00-8:00μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ
23
ΜΑΪΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Μιχαήλ Συνάδων, Συνεσίου ἐπισκ.
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
24
ΜΑΪΟΥ
Συμεών Θαυμαστορείτου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
25
ΜΑΪΟΥ
Γ’ Εὔρεση Τιμ. Κεφαλῆς Προδρόμου
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
26
ΜΑΪΟΥ
Μεσοπεντηκοστῆς Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 ἀποστ.
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία
ΠΕΜΠΤΗ
27
ΜΑΪΟΥ
Ἐλλαδίου ἱερομ., Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ὁμολογητοῦ
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28
ΜΑΪΟΥ
Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτινῆς, Ἐλικωνίδος μ., Ἀνδρέου σαλοῦ
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
29
ΜΑΪΟΥ
Θεοδοσίας μάρτ., Ἐπέτειος ἀλώσεως ΚΠόλεως
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
30
ΜΑΪΟΥ
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἰσαακίου ἡγουμ. μ. Δαλμάτων
(Πανυγηρίζει ὁ Ἱ. Ν. Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης)
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
31
ΜΑΪΟΥ
Ἐρμείου ἀποστ., Τῶν ἐν Ἀσκάλωνι μαρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
1
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἰουστίνου μάρτ., Πύρρου ὁσίου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
2
ΙΟΥΝΙΟΥ
Νικηφόρου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου νεομ. Μυτιλήνης
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
3
ΙΟΥΝΙΟΥ
Λουκιλλιανοῦ μάρτ., Παύλης μάρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4
ΙΟΥΝΙΟΥ
Μητροφάνους ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
5
ΙΟΥΝΙΟΥ
Δωροθέου ἐπισκ. Τύρου, Νικάνδρου μάρτ.
10:00πμ-1:00μμ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
6
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Ἰλαρίωνος ὁσ., Ἀττάλου θαυματ.
10:00πμ-1:00μμ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
7
ΙΟΥΝΙΟΥ
Θεοδότου Ἀγκύρας, Ζηναΐδος μ., Παναγῆ Μπασιά
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
8
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνακομιδὴ λειψ. Θεοδώρου Στρατηλ. Καλλιόπης μ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
9
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:45μμ Θ’ Ὥρα & Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
10
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ., Θεοφάνους & Πανσέμνης ὁσ.
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11
ΙΟΥΝΙΟΥ
Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀποστόλων
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
12
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου ἐν Ἄθῳ
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
13
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ Ἀκυλίνης μάρτ., Ἀντιπάτρου Βόστρων
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
14
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου ΚΠόλεως
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
15
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀμμῶς προφ., Ἀχαϊκοῦ & Στεφανᾶ ἀποστόλων
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
16
ΙΟΥΝΙΟΥ
Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος, Αὐγουστίνου Ἰππῶνος
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
17
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἰσαύρου, Μανουήλ, Σαβήλ & λοιπῶν μαρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18
ΙΟΥΝΙΟΥ
Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου, Αἰθερίου μαρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
19
ΙΟΥΝΙΟΥ
Ψυχοσάββατο Ἰούδα ἀπ. τοῦ Θεαδέλφου, Παϊσίου ὁσ. Μεγάλου
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
20
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων, Νικολάου
6:45-10:30πμ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου &
                           Ἑσπερινὸς Ἁγίου Πνεύματος ( ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑ)