Για να εκδόσουμε το Πιστοποιητικό Αγαμίας σας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η μόνιμη κατοικία σας είναι στα Όρια της Ενορίας μας και αφού καλέσετε στο Ναό και κλείσετε ραντεβού με τον Εφημέριο, να έχετε μαζί σας:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Yπεύθυνη δήλωση (υπάρχει στον Ιερό Ναό).
  • Βεβαίωση Βάπτισης (από το Κ.Ε.Π. ή από την Ενορία που Βαπτιστήκατε).
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης* (από το Κ.Ε.Π.).
  • Δύο μάρτυρες με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.
  • *Ειδικές Περιπτώσεις:
  • α) Ληξιαρχική Πράξη Πολιτικού Γάμου (σε περίπτωση που υφίσταται Πολιτικός Γάμος με το ίδιο πρόσωπο).
  • β) Διαζευκτήριο (σε περίπτωση προηγούμενου γάμου που έχει λυθεί, αυτό που αναγράφει "ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ").
  • γ) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).
  • δ) Αν ο γάμος γίνει σε άλλη Μητρόπολη, απαιτείται επικύρωση από το Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως.