Εάν κάποιος με τη θέλησή του επιθυμεί να Βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός, αφού καλέσετε στο Ναό και κλείσετε ραντεβού με τον Εφημέριο, να έχετε μαζί σας:

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως μεταφρασμένη.

2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

3. Άδεια Παραμονής (σε περίπτωση αλλοδαπού).

4. Υπεύθυνη Δήλωση (υπάρχει στο Ναό).

Προ της Βαπτίσεως μεσολαβεί περίοδος Κατήχησης περίπου τριών μηνών.

 

Από τον (κάθε) Ανάδοχο:

1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

1. Βεβαίωση Βάπτισης.

Εκδίδεται από Κ.Ε.Π. ή από την Ενορία στην οποία έγινε η Βάπτιση.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (για άγαμους) ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (για έγγαμους).

Εκδίδεται από Κ.Ε.Π.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΑΝΑΔΟΧΟΣ, πρέπει να είναι βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός και αν είναι έγγαμος να έχει κάνει Θρησκευτικό Γάμο.