Το Φιλόπτωχο Ταμείο της τοπικής Εκκλησίας μας (Ε.Φ.Τ.) λειτουργεί άμεσα συνδεδεμένο με την Μητρόπολη μας και αναλαμβάνει φιλανθρωπική δράση προς βοήθεια των ενδεών αδελφών μας.
Κύριος σκοπός του είναι η προστασία και ανακούφιση των αδελφών μας που κατοικούν στα όρια της ενορίας μας,  καθώς επίσης και η καταπολέμηση των αιτιών που προκαλούν τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό με την παροχή υλικής και οικονομικής -στο μέτρο του δυνατού- βοήθειας όσο και πνευματικής ενίσχυσης.
Η υλική και πνευματική ενίσχυση απευθύνεται σε όσους έχουν  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  ανάγκη με σεβασμό πάντοτε στην προσωπικότητα, την ελευθερία και το ιερό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να τύχει κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και αγάπης.
Επιπλέον στόχος του είναι οποιοσδήποτε άλλος πνευματικός ή κοινωφελής σκοπός που δεν έρχεται σε σύγκρουση και δεν αποδομεί την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία.
Πυρήνας δράσης είναι η Ενορία με άμεσους συνεργάτες κληρικούς και λαϊκούς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
*Φωτοτυπία αστ. ταυτότητας
*Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικ. έτους
* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
*Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ( λογ. ΔΕΚΟ)
*Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
*Πιστοποιητικό υγείας όπου δηλώνεται αδυναμία για εργασία.