Στὰ Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ μας, δημιουργήσαμε καὶ κυκλοφοροῦμε CD μὲ νεανικὰ χριστιανικὰ τραγούδια ὡς μικρὸ ἀφιέρωμα στὴν ἀνεκτίμητη προσφορὰ στὰ νιάτα, τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Κυριακῆς.

Κάνοντας, λοιπόν, ἕνα δῶρο σὲ ὅσους ἀγαπᾶμε, κάνουμε ταυτόχρονα ἕνα δῶρο σ’ ἐκείνους ποὺ περιμένουν τὴν ἀγάπη μας, καθῶς τὰ ἔσοδα ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν διάθεσή του, θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἀνέγερση στὸ Kolwezi τοῦ Kongo, Σχολείου καὶ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου στὴν Ἁγία Κυριακή.

Ἡ διάθεση γίνεται πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ τὸν Ναό μας καὶ προσεχῶς ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ βιβλιοπωλεία πρὸς 7 €.


 
Προσφορά bonus track: 
1. Πύλη τ' ουρανού  wav  mp3   lyrics.
2. Η Φωνή wav   mp3   lyrics.