Μήνημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τοῦς Μαθητές γιά τήν Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου 2021)

Ἀγαπητοί μας μαθητές καί ἀγαπητές μας μαθήτριες, Ἡ σημερινή κοινή ἑορτή τῶν τριῶν μεγάλων φωστήρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς Οἰκουμένης, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού οἱ πατέρες μας καθιέρωσαν ἀμέσως μετά τόν ἡρωικό ἀγῶνα γιά τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ὡς ἑορτή τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, καί τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς προστάτες του, ἑορτάζεται φέτος ὑπό διαφορετικές συνθῆκες. Τίς συνθῆκες αὐτές διαμορφώνει ἡ πανδημία, ἡ ὁποία ἄλλαξε τή σχολική καθημερινότητά σας καί σᾶς στέρησε γιά μεγάλο διάστημα τή φυσική παρουσία στούς χώρους τῆς Παιδείας. Τίς διαμορφώνει ὅμως καί ἡ σημαντική ἐπέτειος τήν ὁποία ἑορτάζει φέτος ἡ πατρίδα μας, ἡ ἐπέτειος τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

46η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, Σας περιμένουμε!

Διοργανώνουμε τὴν 46η Αἱμοδοσία μας καὶ χρειαζόμαστε τὴν βοήθειά σας. Γι' αὐτὸ παρακαλοῦμε: α) Νὰ προωθήσετε τὸ μήνυμα καὶ νὰ ἐνημερώσετε ὅσο περισσότερους μπορεῖτε, προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν. β) Νὰ τυπώσετε καὶ νὰ ἀναρτήσετε τὴν ἀφίσα μας στὴν εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας σας ἢ νὰ τὴν ἀναρτήσετε σὲ γνωστές σας ἱστοσελίδες ἢ προφίλ ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης. γ) Νά συμμετάσχετε κι ἐσεῖς στὴν αἱμοδοσία μας ἂν ἔχετε τὴν δυνατότητα: Ἡ Αἱμοδοσία θα γίνει στὴν αἴθουσα κάτω ἁπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ἀπὸ τὶς 10:00 πμ ἔως τὶς 1:30 μμ Γιά νά συμμετάσχετε πρέπει νά ἔχετε μαζί σας τόν ΑΜΚΑ καί τήν ἀστυνομική σας ταυτότητα . Ἀπαραίτητο ἐπίσης εἶναι νὰ ἔχετε τὴν προστατευτική σας μάσκα. Οἱ ἀνάγκες σέ αἷμα πού ὑπάρχουν στήν πατρίδα μας εἶναι μεγάλες. Ἡ προσφορά αἵματος εἶναι ἀναντικατάστατη. Εἶναι δυνατή ἀπό τούς περισσότερους. Εἶναι ἀκίνδυνη, ὠφέλιμη, ἀνώδυνη, φιλάνθρωπη καί θεάρεστη. Εἶναι καθήκον ὅλων μας!

Ας μην ξεχάσουμε τα... Χριστούγεννα!!

...ας μην ξεχάσουμε! Στις δύσκολες αυτές στιγμές που βιώνουμε όλοι ας μην ξεχάσουμε εκείνους που μας έχουν ανάγκη. Α. Η Ενορία μας βοηθάει 70 περίπου οικογένειες σε μηνιαία βάση με τρόφιμα και χρήματα.