1790

Ο Λάμπρος Κατσώνης ναυμαχεί εναντίον των Τούρκων εις την Καφηρέα και προξενεί πολλές καταστροφές εις τον εχθρικόν στόλον.

 

1821

(Μεγάλη Δευτέρα): Συλλαμβάνεται και αποκεφαλίζεται ενώπιον του Σουλτάνου ο μεγάλος διερμηνεύς Κωνσταντίνος Μουρούζης.

 

1833

Πεθαίνει στο Παρίσι σε ηλικία 85 ετών ο Αδαμάντιος Κοραής.

 

Στις 6 Απριλίου 1822, οι Τούρκοι εισέδυσαν στην Νάουσα κι άρχισε άγρια σφαγή, λεηλασία, πυρπολήσεις, βιασμοί. Σε διάστημα λίγων ωρών η πόλη είχε περιέλθει υπό τον απόλυτο έλεγχο των Τούρκων. Έμενε το έρεισμα του Ζαφειράκη. Επί μια μέρα (7 Απριλίου) κράτησε η αντίσταση. Ο Αβδούλ Αμπούδ, θέλοντας να κάνει λαμπρότερο το θρίαμβο του , ήθελε να πιάσει τον Ζαφειράκη ζωντανό. Τη νύχτα ο Ναουσαίος άρχοντας με λίγους συντρόφους κατόρθωσε προς στιγμήν να διαφύγει, αλλά, προδομένος, κυκλώθηκε και πολεμώντας έπεσε με τους άνδρες του. Οι υπόλοιποι μαχητές του, περίπου 400, που μάχονταν στον Παλαιόπυργο, έπεσαν όλοι μαχόμενοι ηρωικά. Οι Τούρκοι κατέσφαξαν τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει εκεί. Επακολούθησε φονικό και καταστροφικό όργιο.

1821

Συνεχίζονται στην πόλη οι απαγχονισμοί διακεκριμένων Ελλήνων Φαναριώτων.

 

1821

Οι Έλληνες υπό τον Νικηταρά νικούν σε μάχη κοντά στην Στυλίδα Φθιώτιδας.

 

1821

Ο οπλαρχηγός Μπούσγος, έπειτα από προτροπή του Αθανασίου Διάκου, απελευθερώνει τη Θήβα.

1821

Αποκεφαλίζονται πολλοί προύχοντες εις την Πόλη και μεταξύ αυτών ο Δ. Παπαρρηγόπουλος, πατέρας του ιστορικού Κ. Παπαρρηγόπουλου.

 

1826

Υπογράφονται από την Ρωσία και την Αγγλία το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης, όπου αποφασίζεται η μεσολάβηση ανάμεσα στους Έλληνες και την Πύλη για την δημιουργία αυτόνομου ελληνικού κράτους που θα είναι φόρου υποτελές στον σουλτάνο.

 

Οι Σουλιώτες υπήρξαν γέννημα του πόθου για ελευθερία. Ο πρώτος πυρήνας τους ήταν αλβανικός, προερχόμενος από τις διαλυμένες στρατιές του Σκεντέρ μπέη. Οι Αλβανοί αυτοί, 200 τον αριθμό, με αρχηγούς τους Μποτσαραίους και Τζαβελαίους, ήσαν χριστιανοί από τη φυλή των Τσάμηδων. Εγκαταστάθηκαν στα απρόσιτα Κασσιόπια όρη, πάνω από τον Αχέροντα και σε απόσταση 10 ωρών από τα Ιωάννινα. Εδώ αναμείχθηκαν και σταδιακά εξελληνίστηκαν. Σχετικά με την καταγωγή των Σουλιωτών ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος εντίμως γράφει: «Ἦταν δέ οἱ Σουλιῶται κρᾶμα Ἑλλήνων καί ἐξελληνισθέντων Ἀλβανῶν. Ἡ ἀλβανική ἐκράτυνε τό μάχιμον τῆς ἑλληνικῆς πνεῦμα, ἡ δέ ἑλληνική ἐνεφύσησεν εἰς τήν ἀλβανικήν τά εὐγενέστατα αἰσθήματα τῆς φιλοπατρίας, τῆς φιλομαθείας καί τῆς εὐνομίας. Τά δύο κάλλιστα προϊόντα τοῦ συνδυασμοῦ τούτου ὑπῆρξαν οἱ Σουλιῶται ἐπί τῆς Στερεᾶς, οἱ Ὑδραῖοι καί οἱ Σπετσιῶται κατά θάλασσαν».