448 π.Χ.

Ήρξαντο οι εργασίες για την ανέγερσιν του Παρθενώνος.

1453

Ο ήρωας Φλαντανελλάς με τέσσερα ελληνικά πλοία ναυμαχεί με 145 τούρκικα εις την Προποντίδα, έμπροσθεν της Κωνσταντινουπόλεως, επιφέρουν μεγάλες ζημιές εις τον εχθρό και τελικά σώζονται.

1823

Το εκτελεστικό διορίζει κυβέρνηση, με υπουργό Εσωτερικών τον Παπαφλέσσα.

Ύστερα απ’ όλα αυτά τα ανδραγαθήματα, η Εθνοσυνέλευση του Άστρους, τιμώντας την προσφορά του Παπαφλέσσα, του ανέθεσε το «Ὑπουργεῖο» των εσωτερικών, στο οποίο υπάγονταν και τα θέματα παιδείας. Αυτός καθόρισε και το πρώτο εκπαιδευτικό πλαίσιο με τα λεγόμενα «αλληλοδιδακτικά» σχολεία, με τα οριζόμενα μαθήματα (σ’ αυτά περιλαμβάνονταν τα Γαλλικά και τα Ιταλικά) και με την χωρίς αμοιβή φοίτηση. Με άλλα λόγια ο Παπαφλέσσας καθιέρωσε τη «δωρεάν παιδεία». Η μόνη δαπάνη στην οποία θα υποβάλλονταν οι μαθητές ήταν η «ζωοτροφία» των, δηλαδή το φαγητό τους. Αυτά ‒ ἔστω κι ἂν ἦσαν σχέδια ‒ έδειχναν τις κατευθύνσεις τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσει το ελληνικό κράτος.