ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς γιὰ τούς μήνες Ἰούλιο καί Αὒγουστο εἶναι ἀνοιχτός: 7:00-12:00πμ καί 6:00-8:00μμ
Μέγιστος ἀριθμὸς πιστῶν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ: 100 + 60 στὴν αἴθουσα κάτω ἀπὸ τὸν Ναό

ΚΥΡΙΑΚΗ
19
ΙΟΥΛΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Μακρίνης ὁσίας, Δίου ὁσίου, Θεοδώρου Ἐδέσσης
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
20
ΙΟΥΛΙΟΥ
†Ἠλιοῦ προφήτου τοῦ Θεσβίτου
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
21
ΙΟΥΛΙΟΥ
 Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Παρθενίου Ραδοβυζίων
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
22
ΙΟΥΛΙΟΥ
Μαρίας Μαγδαλινῆς, Μαρκέλλης παρθενομ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
23
ΙΟΥΛΙΟΥ
 Ἰεζεκιήλ προφ., Φωκᾶ & Ἀπολλωνίου ἱερομ., Πελαγίας Τηνίας
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24
ΙΟΥΛΙΟΥ
Χριστίνης μεγαλομ., Ἀθηναγόρα μάρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
25
ΙΟΥΛΙΟΥ
†Κοίμηση Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακον.
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
26
ΙΟΥΛΙΟΥ
Ζ’ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παρασκευῆς ἀθλ., Ἐρμολάου & Ἐρμοκράτους
(Πανυγηρίζει ὁ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Σμύρνης)
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
27
ΙΟΥΛΙΟΥ
†Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ
(Πανυγηρίζει ὁ Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Τραχώνων)
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
28
ΙΟΥΛΙΟΥ
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος ἀπ., Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
29
ΙΟΥΛΙΟΥ
Καλλινίκου μάρτ., Θεοδότης & τῶν τέκνων μαρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
30
ΙΟΥΛΙΟΥ
Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν 70 ἀποστ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31
ΙΟΥΛΙΟΥ
Προεόρτια τῆς Προόδου τοῦ Τ. Σταυροῦ, Εὐδοκίμου δικαίου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
7:00-7:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
1
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρόοδος Τ. Σταυροῦ, τῶν 7 Μακκαβαίων
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀνακομηδὴ λειψ. Πρωτομ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ.
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μεγάλη Παράκλησις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς γιὰ τὸν μήνα Αὒγουστο εἶναι ἀνοιχτός: 7:00-12:00πμ καί 6:00-8:00μμ
Μέγιστος ἀριθμὸς πιστῶν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ: 100 + 60 στὴν αἴθουσα κάτω ἀπὸ τὸν Ναό

 

ΚΥΡΙΑΚΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀνακομηδὴ λειψ. Πρωτομ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ.
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μεγάλη Παράκλησις
ΔΕΥΤΕΡΑ
3
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Δαλμάτου, Ἰσαακίου, Φαύστου ὁσ. Θεοκλητοῦς ὁσ., Σαλώμης μυρ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μικρὰ Παράκλησις
ΤΡΙΤΗ
4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Τῶν ἐν Ἐφέσω 7 Παίδων, Εὐδοκίας ὁσιομ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μεγάλη Παράκλησις
ΤΕΤΑΡΤΗ
5
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Εὐσιγνίου, Νόννης, Εὐγενίου Αἰτωλοῦ
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
†Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
(Πανυγηρίζουν Ἱ.Ν. Μεταμ.Σωτήρος Ἀλίμου & ὁ Ἅγιος Σώστης)
7:00-9:30πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μεγάλη Παράκλησις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Δομετίου ὁσ., Νικάνορος ὁσ. θαυματουργοῦ
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μικρὰ Παράκλησις
ΣΑΒΒΑΤΟ
8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αἰμιλιανοῦ ὁμολ., Μύρωνος Κρήτης
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ματθία ἀποστ., Τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλη 10 μαρτύρων
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-8:00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Μεγάλη Παράκλησις
ΔΕΥΤΕΡΑ
10
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Λαυρεντίου διακ., Ξύστου ἐπ. Ρώμης, Ἰππολύτου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-8:00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὰ Παράκλησις
ΤΡΙΤΗ
11
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Εὔπλου διακ., Νήφωνος ΚΠόλεως
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-8:00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Μεγάλη Παράκλησις
ΤΕΤΑΡΤΗ
12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Φωτίου & Ἀνικήτου μαρτύρων
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-8:00μμ Ἑσπερινός καὶ Μικρὰ Παράκλησις
ΠΕΜΠΤΗ
13
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εὐδοκίας βασιλίσσης
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-8:00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Μεγάλη Παράκλησις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μιχαίου προφ., Μαρκέλλου ἱερομ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
15
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

†Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Πανυγηρίζουν ἡ Κοίμηση Θεοτόκου Π. Φαλήρου, Ἀλίμου, Καλαμακίου & Ἀργυρουπόλεως)

7:00-9:30πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:30μμ Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
16
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αγίου Μανδηλίου, Τιμοθέου Ευρίπου
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:30-7:00μμ Ἑσπερινός