Navigator

«Βλέπετε μὴ τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης...» (Κολ. 2, 8).

Προσέχετε μήπως σᾶς ἐξαπατήσει κανείς μὲ τὴν ψευδοφιλοσοφία καὶ μὲ κούφια ἀπατηλὰ πράγματα.

Σε μια εποχή που είναι τόσο έντονος ο αποπροσανατολισμός, που φτάνουμε σαν κοινωνία ακόμα και να νομιμοποιούμε την διαφθορά και κάθε κακό, εσύ πρόσεχε, μας λέει ο απόστολος Παύλος. Πρόσεχε να μην σε παρασύρει και σε ξεγελάσει και σε εξαπατήσει «ο συλαγωγῶν». Αυτός που πλανά την οικουμένη... Πρόσεχε να κρατάς σταθερή την πορεία σου, αυτή που σου χάραξε ο Κύριος.
Στα ταξίδια σου χρησιμοποιείς πλοηγό (navigator) για να μη χάνεσαι, γιατί καθοδηγείται από δορυφόρους στον ουρανό. Και στο ταξίδι της ζωής σου να χρησιμοποιείς την συνείδησή σου, φωτισμένη και καθοδηγούμενη πάντα από τον ουρανό!
Κι αν τα μηχανήματα συχνά μπερδεύονται και κάνουν λάθη, ο Πλοηγός, ο Κύριος, δεν κάνει λάθος ποτέ! Γιατί σ’ αυτόν «κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κολ. 2, 9). Γιατί αυτός είναι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. Δρόμος και Προορισμός μαζί, Οδηγός και Συνοδοιπόρος!
Τη νέα χρονιά που ξεκινά, μην αφήσεις να σου κλέβουν το χρόνο, τα όνειρα και τη ζωή σου, τα κάθε λογής απατηλά πράγματα. Δέξου σαν δώρο τον Αιώνιο Πλοηγό και βάλε τη ζωή σου στο δικό Του δρόμο, στη δική Του πορεία. Και προχώρα! Και πρόσεχε...
πΒασίλεος

neaxronia

«Εὐλόγησον, Κύριε,
τὸν Νέον Ἐνιαυτὸν
τῆς χρηστότητός Σου».
 

Νὰ ὀραματίζεσαι καὶ νὰ ξαγρυπνᾶς. 
Γιατὶ χωρὶς ὄνειρα και ὄραμα
τίποτα δὲν ξεκινάει 
καὶ χωρὶς ξαγρύπνια καὶ ἐπαγρύπνηση,
τίποτα δὲν τελειώνει!

Χρόνια πολλά, καλὴ κι Εὐλογημένη ἡ νέα χρονιά!

gennisi 2b

...τὸ δύσκολο δὲν εἶναι νὰ μετρᾶμε ἀντίστροφα ΠΡΟΣ τὰ Χριστούγεννα.
Τὸ δύσκολο εἶναι νὰ μετρήσουμε κανονικὰ ΑΠΟ τὰ Χριστούγεννα:
Πρώτη μέρα μετὰ τὰ Χριστούγεννα, δεύτερη, τρίτη μέρα Χριστούγεννα...
«αἰώνια μέσα μας Χριστούγεννα» ὅπως λέει ὁ ποιητὴς Γ. Βερίτης!
Καὶ εἶναι δύσκολη αὐτὴ ἡ μέτρηση
γιατὶ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ χρονόμετρα καὶ ἡμερολόγια,
ἀλλὰ μὲ τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς μας.
Εἶναι δύσκολη γιατὶ ἔχουν ἤδη περάσει 2019 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Κι αὐτὸ τὸ "μΧ" γιὰ τὸν δῆθεν χριστιανικὸ δυτικὸ πολιτισμό μας
συχνὰ ὄχι μόνο δὲν σημαίνει (μ)αζὶ μὲ τὸ (Χ)ριστὸ
ἀλλὰ δυστυχῶς σημαίνει (μ)ακρυὰ ἀπὸ τὸ (Χ)ριστό,
σημαίνει ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα!
25 Δεκεμβρίου 2019.
«Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω
(ὅπως τότε ὁ Ἰωσήφ τὶς πόρτες τῆς Βηθλεέμ)·
ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν
(τί σκέφτεσαι νὰ κάνεις φέτος, θὰ Τοῦ ἀνοίξεις
ἢ θὰ κλειστεῖς περισσότερο στὸν ἐγωκεντρισμό σου;),
καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ
καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ» (Ἀπ. 3, 20).
Ἂς ἀκούσουμε τὸ διακριτικὸ κάλεσμα καὶ χτύπο στὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας
καὶ «μηδεὶς (κανένας!) τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἄγευστος»,
«μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν»! Ἀλλὰ «πάντες νὰ ἀπολαύσωμεν
τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως καὶ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος»,
προσθέτοντας καὶ ὄχι ἀφαιρώντας τὴν κάθε μας μέρα στὰ Χριστούγεννα!...
Καλὰ Χριστούγεννα!
π Βασίλειος.

wishestree

Γιαυτό έγινε άνθρωπος ο Θεός

για να κάνει θεό κατά χάριν τον άνθρωπο!

Μ. Αθανάσιος


Τι δώρο θα μου κάνεις στα γεννέθλιά μου;

"Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ,
ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς;
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων,
τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει·
οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα,
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα,
ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην·
ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον·
ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς".