ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτῆρ ἡμῶν,...».
Ας τον φιλοξενήσουμε στη ζωή μας και στὴν καρδιά μας για να έχουμε «αιώνια μέσα μας Χριστούγεννα»! Χρόνια Πολλά.