deigma adver2021a


deigma_adver2021b.jpg


deigma_adver2021c.jpgdeigma_adver2021d.jpgdeigma_adver2021e.jpgdeigma_adver2021f.jpg


deigma_adver2021g.jpg 

Στὰ Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ μας, δημιουργήσαμε καὶ κυκλοφοροῦμε CD μὲ νεανικὰ χριστιανικὰ τραγούδια ὡς μικρὸ ἀφιέρωμα στὴν ἀνεκτίμητη προσφορὰ στὰ νιάτα, τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Κυριακῆς.

Κάνοντας, λοιπόν, ἕνα δῶρο σὲ ὅσους ἀγαπᾶμε, κάνουμε ταυτόχρονα ἕνα δῶρο σ’ ἐκείνους ποὺ περιμένουν τὴν ἀγάπη μας, καθῶς τὰ ἔσοδα ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν διάθεσή του, θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἀνέγερση στὸ Kolwezi τοῦ Kongo, Σχολείου καὶ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου στὴν Ἁγία Κυριακή.

Ἡ διάθεση γίνεται πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ τὸν Ναό μας καὶ προσεχῶς ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ βιβλιοπωλεία πρὸς 7 €.


 
Προσφορά bonus track: 
1. Πύλη τ' ουρανού  wav  mp3   lyrics.
2. Η Φωνή wav   mp3   lyrics.
 

 

 

 

 

 

 

 

Στὰ Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ μας, δημιουργήσαμε καὶ κυκλοφοροῦμε μιὰ σειρὰ ἀναμνηστικῶν ποὺ εἶναι κατάλληλα καὶ γιὰ δώρα:

Α) Ἀναμνηστικὸ ὀρειχάλκινο μπρελὸκ μὲ τρισδιάστατες ἀνάγλυφες τὶς δύο ὄψεις (3€).

 

Β) Ἀναμνηστικὸ χάλκινο μετάλλιο μὲ τρισδιάστατες ἀνάγλυφες τὶς δύο ὄψεις, περιορισμένης ἔκδοσης μὲ ἐνάριθμο πιστοποιητικὸ αὐθεντικότητος (15€)

 

Γ) Βιβλίο σὲ τετράχρωμη σκληρόδετη πολυτελὴ ἔκδοση 160 σελίδων «Ἡ Ἁγία Κυριακή: Ὁ Ἱερὸς Ναὸς καὶ ἡ Ἐνορία της στὴν Ἀμφιθέα Παλαιοῦ Φαλήρου» μὲ ἀναφορὰ στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας Κυριακῆς, τὴν ἱστορία τῆς Ἐνορίας καὶ τῆς ἀνέγερσης τοῦ Νοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν σύγχρονη δράση της. Περιέχει DVD (15€).

 

Δ) "Ἡ ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Κυριακῆς": Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θειας Λειτουργίας καὶ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος στὴν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακὴ σὲ νέα ἐπιμελημένη καὶ διορθωμένη ἔκδοση ποὺ περιέχει 2 CD μὲ τοὺς ὕμνους α) τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ β) τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος (7 €).

 

Χειρόγραφα τέλος!

Μετά από πολυετή ανάπτυξη και δοκιμές με πραγματικά δεδομένα, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε σε κάθε Εφημέριο μια σύγχρονη, εύχρηστη και αποτελεσματική Εφαρμογή για την ψηφιακή έκδοση Πιστοποιητικών και των απαραίτητων εγγράφων Γάμου και Βάπτισης μέσω Υπολογιστή.

Σας βεβαιώνουμε ότι θα ανταποκριθεί πλήρως ακόμα και στις πιο αυστηρές απαιτήσεις σας. Ο σχεδιασμός έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει ειδικές ανάγκες για κάθε Μητρόπολη ενσωματώνοντας σταδιακά, έντυπα με τον δικό σας σχεδιασμό.

Δὠστε ένα οριστικό τέλος στα χειρόγραφα έντυπα με τις κουραστικές επαναλήψεις καταγραφής στοιχείων!

Δοκιμάστε την ελεύθερα. Θα σας ενθουσιάσει!

Εγκατάσταση (Installation)

Για να εγκαταστήσετε (Install) την Εφαρμογή ΓΑΜΟΣ στον Υπολογιστή σας ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Operating System):

1α. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η Εφαρμογή ΓΑΜΟΣ πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον Υπολογιστή σας το Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 (ή μεταγενέστερο).

1β. Επίσης η Εφαρμογή ΓΑΜΟΣ είναι μη εκτελέσιμη (executable). Για να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζεται είτε μια έκδοση της Microsoft Access 7.0 (ή μεταγενέστερη) την οποία αν δεν έχετε πρέπει να προμηθευτείτε από το εμπόριο, είτε την Microsoft Access 2016 Runtime (μια περιορισμένη έκδοση της Access μόνο για εκτέλεση αρχείων) η οποία διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Microsoft από την επόμενη διεύθυνση:

https://www.microsoft.com/el-GR/download/details.aspx?id=50040

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή για να κάνετε την συγκεκριμένη εγκατάσταση. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εκδόσεις της Microsoft Access 2016 Runtime, η 64bit (x64) και η 32bit (x86). Αν έχετε εγκατεστημένα άλλα προγράμματα του Microsoft Office, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη με αυτά έκδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν έχετε ήδη εγκατεστημένη μια προγενέστερη έκδοση της Εφαρμογής ΓΑΜΟΣ πηγαίνετε στο βήμα 3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

 

 

2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Έκδοση ΓΑΜΟΣ_ver1.2.0  7 Ιουλίου 2020)

2α. Ανάλογα με την έκδοση της Microsoft Access που έχετε εγκατεστημένη στον Υπολογιστή σας, κάντε Λήψη (download), την αντίστοιχη 64bit ή 32bit έκδοση της Εφαρμογής από τους παρακάτω συνδέσμους:

    

 

2β. Αποσυμπιέστε το αρχείο Gamos_ver1.2.0.zip στον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Εφαρμογή είναι προρυθμισμένη και (προς το παρόν) δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κανέναν άλλο φάκελο εκτός από τον C:\Gamos.

2γ.Ανοίξτε από τον φάκελο c:\Gamos το αρχείο «ΕγχειρίδιοΧρήσης1.2.0.pdf» για μια πλήρη και αναλυτική καθοδήγηση στη χρήση της Εφαρμογής.

 

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (Έκδοση ΓΑΜΟΣ_ver1.2.0 7 Ιουλίου 2020)

3α.Αν έχετε ήδη εγκατεστημένη την Εφαρμογή ΓΑΜΟΣ (ver1.0.0 -7 Ιουλίου 2017 ή ver1.0.1 29 Σεπτεμβρίου 2017 ή ver1.1.0 7 Οκτωβρίου 2018), για να λάβετε την Αναβάθμιση της Έκδοσης, ΔΕΝ θα κάνετε Λήψη (download) το παραπάνω αρχείο αρχικής Εγκατάστασης (γιατί ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ τα δεδομένα σας!...) αλλά το επόμενο ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.

3β.Ανάλογα με την έκδοση της Access που έχετε εγκατεστημένη στον Υπολογιστή σας, κάντε Λήψη (download), την αντίστοιχη 64bit ή 32bit Αναβάθμιση της Εφαρμογής από τους παρακάτω συνδέσμους:

    

 

3γ. Αποσυμπιέστε το αρχείο Gamos_ver1.2.0.zip στον φάκελο c:\Gamos. Στην ερώτηση για αντικατάσταση υπαρχόντων αρχείων με νέα πατήστε "Yes to All" (Ναι σε Όλα).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την Εγκατάσταση της Αναβάθμισης, ο κωδικός εισόδου της Εφαρμογής επανέρχεται στον προεπιλεγμένο (δείτε το ΕγχειρίδιοΧρήσης1.2.0.pdf).