Κυριακή 29 Σεπτεμβίου 2019 

2 Φεβρουαρίου 2020

31 Μαΐου 2020

4 Οκτωβρίου 2020

 

 ἀπὸ τὶς 10:00 τὸ πρωὶ ἔως τὶς 1:00 τὸ μεσημέρι

στην αίθουσα κάτω από το Ναό

Νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιατί...

...μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!