5 - 6 Φεβρουαρίου 2022

4 - 5 Ιουνίου 2022

1 - 2 Οκτωβρίου 2022

 


Προγραμματισμένες ἐθελοντικὲς αἱμοδοσίες γιὰ τὸ 2023

  • ΣΚ 4-5 Φεβρουαρίου 2023
  • ΣΚ 10-11 Ἰουνίου 2023
  • ΣΚ 7-8 Ὀκτωβρίου 2023

 

 ἀπὸ τὶς 10:00 τὸ πρωὶ ἔως τὶς 1:00 τὸ μεσημέρι

στην αίθουσα κάτω από το Ναό

Νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιατί...

...μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!