1822 Ο Ανδρέας Μεταξάς μεταφέρει στην Αγκόνα επιστολές της ελληνικής κυβέρνησης για τους βασιλείς της Ευρώπης.

1821: ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ: Μεταξύ των σφαγιασθέντων ήσαν και οι λίγοι Εβραίοι που ζούσαν στην Τριπολιτσά. Ο Φωτάκος μιλάει σκληρά γι΄ αυτούς, επειδή είχε φθάσει η φήμη στο Μοριά ότι ομόθρησκοί τους είχαν σύρει το πτώμα του πατριάρχη στους δρόμους της Κωνσταντινουπόλεως και είχαν λάβει μέρος στις βιαιοπραγίες των Τούρκων εις βάρος των χριστιανών. Πάντως, πέρα από τους θρησκευτικούς λόγους, αφ’ ότου άρχισε η εγκατάσταση Εβραίων, είτε εξ Ισπανίας εκδιωγμένων είτε εκ της κεντρικής Ευρώπης, κυρίως Πολωνίας, προερχομένων, άρχισε ένας οξύτατος ανταγωνισμός στον εμπορικό και χρηματιστικό τομέα ανάμεσα σε αυτούς και στους Έλληνες. Ανεξάρτητα από το πώς δικαιολογούν οι τότε γράψαντες, εκείνο που πρέπει να επισημανθεί είναι πως κανείς δεν απέκρυψε τη φρικιαστική σφαγή και κανείς δεν κομπορημονεί γι’ αυτή. Μπορεί να την εξηγούν, να την διακιολογούν αλλά κανείς δεν την δικαιώνει.