1532 Η τουρκική φρουρά των Πατρών παραδίδεται στις δυνάμεις του Ντε Σάρνο.

1866 Μάχη στο Βαφέ Κρήτης κατά του Μουσταφά Πασά.

Η μεγαλύτερη δυσκολία για την Επανάσταση στην Μακεδονία ήταν η παρουσία του νέου πασά της Θεσσαλονίκης, του Αβδούλ Αμπούδ, ενός Γεωργιανού από χριστιανική οικογένεια με τερατώδη ψυχή και σπουδαίες στρατιωτικές ικανότητες. Αυτός μόλις διορίστηκε πασάς στη Θεσσαλονίκη, το φθινόπωρο του 1821 έκανε πρώτη μέριμνά του το σβήσιμο του κινήματος στην Κασσάνδρα. Επιτέθηκε ορμητικά στα χωριά, συνέλαβε πολλούς αιχμαλώτους, στην αρχή τους φέρθηκε μαλακά, για να παραπλανήσει τους υπόλοιπους και μετά αφού έγινε κύριος της περιοχής, πυρπόλησε τα χωριά και άλλους αιχμαλώτους μετέφερε στην Θεσσαλονίκη, άλλους έσφαξε κι άλλους πούλησε σκλάβους. Μετά ήλθε η σειρά του Αγίου Όρους. Για να μην το καταστρέψει, απαίτησε από τους μοναχούς να του παραδώσουν τον Εμμ. Παπά. Όλοι οι ηγούμενοι των Μονών συμφώνησαν. Διαφώνησε όμως ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Ιωακείμ που πήρε τον Παπά, τον έκρυψε και ακολούθως τον φυγάδευσε με την ‘’Καλομοίρα’’ του Χατζή Αντώνη Βισβίζη.