197 π.Χ. Η μάχη παρά τις Κυνός κεφαλές με τον Φίλιππο τον Ε’ της Μακεδονίας να ηττάται από τον Ρωμαίο Τίτο Κόιντο Φλαμινίνο.

1919 Εγκαθίστανται οι ελληνικές αρχές εις την Δυτική Θράκη.

1824: Η παιδεία ήταν ανέκαθεν το πάθος του Άνθιμου Γαζή. Αντί, λοιπόν, να βρίσκεται στη σπαρασσόμενη, από την εμφύλια διαμάχη Πελοπόννησο, προτίμησε να αποσυρθεί στην Τήνο, όπου ίδρυσε εκπαιδευτήριο. Κατά την έναρξη των μαθημάτων εξεφώνησε λόγο εξαίροντα την αξία των ελληνικών γραμμάτων. Απέδωσε μάλιστα την κατάπτωση του Ελληνισμού στην απαιδευσία που επιβλήθηκε στη μακρά διάρκεια της δουλείας. Αλλά ούτε και προς τον κλήρο ήταν θωπευτικός. Ανεξάρτητα από το πόσον ορθή ήταν η τοποθέτηση του Γαζή εκείνη την κρίσιμη για την Επανάσταση στιγμή, όπου πλείστοι μοναχοί προμαχούσαν για την επιτυχή περάτωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, είναι αξιοσημείωτο ότι το ζήτημα των θρησκευτικών ακροτήτων δεν το έθεσε κάποιος κοσμικός αλλά ένας κληρικός. Η κλασσική παιδεία είχε κυριεύσει τον Γαζή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φθάνει ως την υπερβολή.