1821 Η συνέλευσις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ψηφίζει τον Οργανισμό ‘’Νομική Διάταξη’’ που συνέταξε ο Θ. Νέγρης.

1825 Αμφίρροπη ναυμαχία έξω από τη Γλαρέντζα Ηλείας.

1826 Έναρξη της μάχης της Αράχωβας.

Τόσο για την προετοιμασία όσο και για το ξεκίνημα του Αγώνα ο ρόλος του Άνθιμου Γαζή υπήρξε πρωταγωνιστικός. Ο λόγιος μάλιστα αρχιμανδρίτης θέλησε, αξιοποιώντας και τις κοινοτικές παραδόσεις των Πηλιορειτών, να δώσει στο κίνημά του χαρακτήρα δημοκρατικό. Έτσι, αμέσως μετά την έναρξη της Επαναστάσεως σχηματίσθηκε η ‘’Βουλή της Θεσσαλομαγνησίας’’ με πρόεδρο τον ίδιο. Η Βουλή θα είχε αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα. Όλοι οι σημαίνοντες ιστορικοί αναγνωρίζουν το πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του Γαζή κατά τη συγκεκριμένη εποχή στη Θεσσαλία σχετικά με την έκρηξη του κινήματος. Πάντως, ο πλέον εγκωμιαστικός είναι ο Άγγλος Γόρδων, ο οποίος γράφει ότι με το να ζήσει ο Γαζής επί μία τετραετία στην περιοχή που αρχίζει από τις Θερμοπύλες και φθάνει ως τη Μακεδονία έγινε η θερμουργός αιτία να προσλάβει η Επανάσταση, αμέσως μετά την έκρηξή της, έναν ευρύτερο χαρακτήρα και να απλωθεί όχι μόνον στη Θεσαλομαγνησία αλλά και σ΄αυτή τη Μακεδονία. Η άμεση επέμβαση των Τούρκων, που είχαν στρατιωτική βάση τη Λάρισα και θαλάσσια έπαλξη τον Βόλο, είχε ως αποτέλεσμα την κατάπνιξη του θεσσαλικού κινήματος.