1823 Ο Κίτσος Τζαβέλλας επικεφαλής 300 ανδρών κατακόπτει στη θέση Σκαλί την εμπροσθοφυλακή του Μουσταή πασά.

1824 Αποθνήσκει ο οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος Ζ’.

1940 Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Κορυτσά.

1824: ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Αλλά επειδή έβλεπε να μην έχει τελειωμό ο αδικοσκοτωμός, με τη μεσολάβηση του Πλαπούτα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και παραδόθηκε στην κυβέρνηση. Το ίδιο έκαναν και άλλοι αντικυβερνητικοί, όπως ο Μητροπέτροβας, οι Δεληγιανναίοι, ο Παν. Νοταράς, ο Χρ. Σσισίνης, ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης κ.ά. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη, χωρίς δίκη, τον επιβίβασε στη γολέττα ‘’Γοργώ’’, με άλλους επιφανείς Πελοποννησίους, πολιτικούς και πλαρχηγούς, και όλους μαζί τους έκλεισαν στη μονή του Προφήτου Ηλιού στην Ύδρα.