1821

Εις την Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν τον Νικόλαο Μουρούζη.

 

1829

Οι Τούρκοι παραδίνουν εις τους Έλληνες το Μεσολόγγι.

 

1889

Κρήτες βουλευτές αποκηρύσσουν την Τουρκική κυριαρχία.