1453

Οι Τούρκοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους για την τελική εξόρμηση κατά της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ στην Αγία Σοφία τελείται η τελευταία θεία λειτουργία.

 

1822

Αιγυπτιακός στόλος φθάνει εις την Σούδα και αποβιβάζει στρατεύματα με σερασκέρη τον Χασάν πασά.

 

1453 Κωνσταντινούπολη:

Στις 25 Μαΐου, ο Μωάμεθ έστειλε πρεσβεία στον Κωνσταντίνο με την ακόλουθη πρόταση: να του παραδώσει την Πόλη και σε αντάλλαγμα να μεταβεί στην Πελοπόννησο, όπου θα έχει περισσότερα εδάφη, για να ζήσει σαν ανεξάρτητος ηγεμόνας. Η απάντηση του Κωνσταντίνου, όπως την παραθέτει ο Δούκας, είναι όντως Λεωνίδειος: «Τήν δέ πόλιν σοι δοῦναι οὐκ ἐμόν ἐστιν οὒτε ἂλλου τῶν κατοικούν των. Κοινῇ γάρ γνώμῇ πάντες αὐτοπροαιρέτως (=με τη θέληση μας) ἀποθανοῦμεν ἐν ταύτῃ καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν». Βέβαια, σε σύσκεψη του Κωνσταντίνου με τους επιτελείς του είχε συζητηθεί το σχέδιο φυγής του αυτοκράτορα στη Δύση, για να οργανώσει εκεί σταυροφορία για την σωτηρία της Ανατολής. Ο Κωνσταντίνος όμως δεν εννοεί να εξευτελισθεί, όπως ο πατέρας του και ο αδελφός του.