1823

Εις το Λονδίνο συστήνεται φιλελληνική Εταιρεία.

 

1822

Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Βέροια.

 

1827

Η εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Ιωάννη Καποδίστρια «Κυβερνήτη της Ελλάδος» με επταετή διάρκεια θητείας.