1822

Γίνεται μάχη, μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων που θέλουν να καταλάβουν την Νάουσα.