1826

Εκστρατεύει από το Ναύπλιο ο Γ. Κουντουριώτης ως αρχιστράτηγος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ.