1821

Κηρύσσεται η Επανάστασις στα Μαδεμοχώρια Χαλκιδικής.

 

1878

Με μυστική αγγλοτουρκική συμμαχία παραχωρείται στην Αγγλία η Ελληνική μεγαλόνησος Κύπρος από τους Τούρκους.

 

1941

Οι Γερμανοί εισέρχονται στην Κάνδανο Χανίων και φονεύουν τους ηρωϊκούς υπερασπιστές της.

 

1825:

Ο Ανδρούτσος επανήλθε στη Στερεά και συνέχισε την παλαιά τακτική, «πόλεμος κι επαφή» με τους Τούρκους, για να κερδίζει καιρό, ώστε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να καταφέρει, όπως στη Γραβιά, κάποιο πλήγμα. Αλλ’ η τακτική αυτή έμοιαζε με σχοινοβασία. Κάποιες πολεμικές μικροατυχίες (στη μονή Ιερουσαλήμ κοντά στην Αράχοβα) και κυρίως η αποτυχία της εκστρατείας στην Εύβοια κατέστησαν δυσχερή τη θέση του. Ήδη ο Κωλέττης με παροχές του είχε αποσπάσει τον Γκούρα. Ο Κωλέττης που είχε στα χέρια του τη διεύθυνση των στρατιωτικών πραγμάτων έστειλε στη Λειβαδιά τον Κίτσο Τζαβέλλα να αντικαταστήσει τον Ανδρούτσο στην ηγεσία της Στερεάς. Ο τελευταίος, φοβούμενος μήπως συλληφθεί, άρχισε να έχει μυστικές επαφές με τον Ομέρ πασά της Ευβοίας, που είχε από την αρχή του Αγώνα, ως μπέης της Καρύστου, διακριθεί για τη στρατιωτική του αξία. Για τη σύμπραξη αυτή υπάρχουν αποδείξεις.