1821

Μάχη του Λάλα. Συντριβή Τουρκαλβανών από τους Έλληνες και φυγή τους από την Πάτρα για την Ανατολή.

  

1824

Η κυβέρνηση Κουντουριώτη εγκαθίσταται στο Ναύπλιο. Τέλος εμφυλίου πολέμου.