1829

Ο Βάσος Μαυροβουνιώτης νικά τους Τούρκους εις το Μενίδι της Αττικής.

 

Τα σχολεία επί Τουρκοκρατίας.

Παρά τα λεγόμενα περί ανοχής των Τούρκων έναντι των ελληνικών σχολείων, είναι γεγονός ότι οι διαθέσεις τους δεν ήσαν ευμενείς έναντι της ελληνικής παιδείας. “Οι Τούρκοι παρεμπόδιζαν με επιμονή την ίδρυση χριστιανικών σχολείων’’. Τα πράγματα όμως αρχίζουν να πορεύονται προς το καλύτερο όσο απομακρυνόμαστε από τους ‘’σκοτεινούς αιώνες’’ της βπρώτης Τουρκοκρατίας. Από τα μέσα του 18ου αι. αρχίζουν να τυπώνονται σχολικά βιβλία και οι κοινότητες να συναγωνίζονται ποιά θα έχει την καλύτερη σχολή και τους σοφώτερους δασκάλους. Τα σχολεία αυτά υπήρξαν τα φυτώρια της εθνικής αφυπνίσεως. Οι υπόδουλοι πάνω στο ‘’χαρτί’’ της πνευματικής καλλιέργειας έπαιξαν το παιχνίδι της πολιτικής τους αυτονομίας.