1770

Οι Αλβανοί πυρπολούν τα Τρίκαλα, διαρπάζοντας τις περιουσίες των κατοίκων.

 

1824

Μάχη της Αμπλιανής στην Ανατολική Στερεά.

 

1867

Ο Όθων αποθνήσκει εις την Βαμβέργη του Μονάχου από ιλαρά εις ηλικίαν 52 χρονών.

 

Κατά το θέρος του 1824 η Ανατολική Στερεά διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο από την εκστρατεία του Δερβίς πασά που είχε στρατοπεδεύσει στο Λιανοκλάδι, με πρόθεση να περάσει από τη διάβαση της Γραβιάς και να βρεθεί στα Σάλωνα. Στο ενδιάμεσο υπάρχει μια τοποθεσία γνωστή ως Άμπλιανη. Εκεί οι ¨Ελληνες με υπόδειξη του Νάκου Πανουργιά κατασκεύασαν 10 ταμπούρια αρκετά ισχυρά, ώστε να ανθέξουν στην επίθεση του Δερβίς πασά. Πίσω από τα ταμπούρια αυτά στήθηκαν, εκτός από τον Πανουργιά, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Γιαννούσης Πανομάρας, ο Λάμπρος Ζάρμπας , ο Παναγ. Νοταράς, ο Χριστ. Περραιβός, ο Γιώτης Δαγκλής, ο Γιώργης Δράκος κ.α. Οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες ήσαν Σουλιώτες. Η συνολική δύναμη των Ελλήνων έφθανε στους 3.000. Αλλά δύναμή τους δεν ήταν ο αριθμός, αλλά η ηγεσία και η κατάλληλη τοποθεσία. Στις 14 Ιουλίου 1824, η εμπροσθοφυλακή με αρχηγούς τους Γιουσούφ πασά Μπερκόφτσαλη και Αμπάζ πασά έφθασε μπρος στα ταμπούρια των Ελλήνων όπου τους υποδέχτηκε δυνατή φωτιά.