1824

Ελληνικές δυνάμεις αποβιβάζονται στα Ψαρά και εκδιώκουν τους Τούρκους.

 

1863

Υπογράφεται εις το Λονδίνο η συνθήκη των τριών Δυνάμεων, που καθορίζουν τα σύνορα της Ελλάδος.