1821

Αρχίζει στο Αίγιο (Βοστίτσα) σύσκεψις των προκρίτων και αρχιερέων που διαρκεί επί τέσσερις ημέρες με την συμμετοχή του Παπαφλέσσα για την έναρξη της επαναστάσεως.