1825

Η κυβέρνηση φυλακίζει εις το μοναστήρι Προφήτης Ηλίας της Ύδρας τους πολιτικούς αντιπάλους της, Θ. Κολοκοτρώνη, Αναστάση, Κανέλλο και Νίκο Δεληγίαννη, Παναγιώτη και Γιάννη Νοταρά, Γ. Παπατσώνη, Γ. Γκρίτζαλη, Α. Κατσαρό και Μητροπέτροβα.

 

1825:

Ο πρώτος Άγγλος φιλέλληνας που έφθασε στην Ελλάδα ο William Hunphreys που συνάντησε τον Κολοκοτρώνη λίγο μετά το θάνατο του Μπάιρον γράφει τα ακόλουθα: «Βρῆκα τόν ἐξαίρετο γέρο καπετάνιο σέ ἓνα χωριουδάκι ἒξω ἀπό τήν Τριπολιτσά. Ἡ κατοικία του εἶχε μισή σκεπή καί χωματένιο πάτωμα. Κι’ ὃλη ἡ ἐπίπλωση τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἓνα χαλάκι πού βρίσκεις καί στή φτωχότερη καλύβα τοῦ τελευταίου ἑλληνικοῦ χωριοῦ. Ἀνησυχοῦσε γιά τή διχόνοια, ἀλλ’ ὃπως εἶπε, ἡ σημερινή κυβέρνηση, μέ τίς προτροπές τοῦ Μαυροκορδάτου καί τῆς φατρίας τῶν προεστῶν, ἐπιζητοῦσε τήν ἐξόντωση του». Μου είπε: «Ἂς μέ κρίνει ἡ πατρίδα μου κι ἂν μέ βρεῖ ἒνοχο ἂς μέ καταδικάσει σέ θάνατο. Ἀλλά ὂχι μιά φατρία πού θέλει τήν καταστροφή μου, τή δική μου κι’ ὃλων τῶν παλιῶν καπεταναίων. Θέλουν νά χαλάσουν ἐμᾶς πού ὑπήρξαμε οἱ μόνοι ἐλέυθεροι. Ἐμᾶς πού καθαρίσαμε τήν πατρίδα ἀπό τους εἰσβολεῖς, ὃταν ἐκείνοι, πού ἢθελαν νά καθίσουν στό σβέρκο μας, ἐξαφανίστηκαν τρέχοντας για νά σωθοῦν καί γύρισαν ὓστερα γιά νά χαροῦν τήν ἀσφάλεια πού κερδίσαμε ἐμεῖς μέ τό αἷμα μας. Αὐτοί πρέπει νά εἶναι οἱ ἀποκλειστικοί κυβερνῶντες μας, αὐτοί μόνο ἒχουν λόγο καί ἐπιβολή στή χώρα πού ἐλευθερώσαμε ἐμεῖς καί κρατήσαμε μέ τό σπαθί μας; Θά ξεριζώσουν οἱ Φαναριῶτες, πού βγῆκαν ἀπό τά τουρκικά σεράγια, καί οἱ τυχοδιῶκτες χωρίς ὂνομα ἀπό τούτη τή γῆ τούς παλαιούς νοικοκυραίους της (Κυριάκος Σιμόπουλος: «Πῶς εἶδαν οἱ ξένοι τήν Ἑλλάδα του ’21», Αθήνα 1981, τ. Γ’, σ.487).