1821

Ο Αλ. Υψηλάντης με τη μικρή του ακολουθία διαβαίνει τον Προύθο ποταμό και κηρύσσει την επανάσταση.

 

1831

Ο κυβερνήτης Καποδίστριας με διάταγμα του συγκροτεί τακτικό στρατό.