1826

Ο αποκλεισμός του Μεσολογγίου γίνεται πιο στενότερος

 

1833

Κυκλοφορεί εις το Ναύπλιο το πρώτο φύλλο της εφημερίδος με τίτλο «Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος»

 

Το «Ξανθόν Γένος». Η απογοήτευση, την οποία δοκίμασαν οι Έλληνες από τη στάση των Δυτικών, θα τους ωθήσει να στραφούν κατά τον 18ο αι. πρός την Ρωσία. Πράγματι, από το 1704 η Ρωσία εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο ως μια ενεργητική αντιτουρκική δύναμη. Το 1711 ο Μ. Πέτρος καλεί με προκήρυξη του τους Έλληνες να συνταχθούν «εἰς τό ἀσκέρι του καί εἰς τό μεγάλο φλάμπουρό του». Πράκτορες της Ρωσίας διασχίζουν την Ελλάδα και προκαλούν έντονες πολιτικές ζυμώσεις. Τότε γράφτηκε από τον μοναχό Θεόκλητο Πολυειδή το ψευδοπροφητικό βιβλίο Αγαθάγγελος, που προλέγει ανάσταση των Ελλήνων με τη βοήθεια του «Ξανθού Γένους», εννοώντας προφανώς τους Ρώσους. Τους πόθους αυτούς θα εκμεταλλευθεί με επιτυχία η Αικατερίνη για την εξυπηρέτηση δικών της συμφερόντων.