Η Φιλική Εταιρεία.

Μια επανάσταση, για να έχει εγγυήσεις επιτυχία, χρειάζεται ένα καθοδηγητικό κέντρο και μια ηγεσία. Την τολμηρή και καθοριστική απόφαση για την οργάνωση μιας τέτοιας εταιρείας ανέλαβαν πρόσωπα αφανή, που, όμως, δεν τους έλειπε ο πατριωτισμός, η συνωμοτική ικανότητα, κυρίως η αποφασιστικότητα. Τα πρόσωπα αυτά ήσαν τρία, και αποτέλεσαν την οιονεί Αγία Τριάδα, που οργάνωσε το μέγα μυστήριο της Επαναστάσεως. Ένα μυστήριο που άλλαξε ριζικά τη μοίρα του Ελληνισμού. Οι δύο ήσαν Ηπειρώτες και ο άλλος Δωδεκανήσιος, δηλαδή προέρχονταν από περιοχές που έμειναν έξω από τα σύνορα του κράτους, για την απελευθέρωση το οποίου αγωνίστηκαν.