769 μ.Χ Ο αυτοκράτορας Λέοντας Δ’ παντρεύεται την Ειρήνη την Αθηναία

1913 Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας με το οποίο η Βορ. Ήπειρος παραχωρείται υπό των Μεγ. Δυνάμεων στην Αλβανία.

1821: ΜΟΝΗ ΣΕΚΟΥ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Οι Τούρκοι όμως βρήκαν την πηγή από την οποία γινόταν η ύδρευση της Μονής κι έτσι οι αγωνιστές δεν είχαν νερό, ούτε όσο χρειαζόταν για να βρέξουν τα τουφέκια τους, όταν υπερθερμαίνονταν. Θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει ενωρίτερα από εκεί, αλλά ο Ρουμάνος επίσκοπος της περιοχής τους ξεγέλασε με μια επιστολή, με την οποία τους παρακαλούσε να μείνουν και να υπερασπιστούν τα τιμαλφή της Μονής. Ο Ο λύμπιος στις 5 Σεπεμβρίου έσκαψε τάφρο προ αυτής και οργάνωσε την άμυνα. Στις 8 Σεπτεμβρίου έφθασαν οι Τουρκικές δυνάμεις κι άρχισε μια πεισματώδης μάχη. Όμως μπροστά στον όγκο των διαρκώς ανανεούμενων τουρκικών δυνάμεων, πολλά παλληκάρια τρόμαξαν και σκόρπισαν. Ο Γ. Ολύμπιος μς 11 παλληκάρια τραβήχτηκαν πίσω και οχυρώθηκαν στο κωδωνοστάσιο, όπου ήταν και η πυριτιδαποθήκη. Όταν πια οι Τούρκοι, παρά τις απώλειες, ανέβαιναν σιγά-σιγά τα σκαλιά, ο Ολύμπιος για να μην αιχμαλωτισθούν αυτός και οι άνδρες του, πυροβόλησε ένα βαρέλι με το μπαρούτι κι έγινε ολοκαύτωμα μαζί με τα παλληκάρια του και τους ανερχόμενους Τούρκους.