1025 μ.Χ. Αποθνήσκει ξαφνικά ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος εις ηλικίαν 70 ετών.

1821 Οι Τούρκοι καταάμβάνουν το Άγιο Όρος.

1828 Ιδρύονται τα πρώτα Ειρηνοδικεία.

Όταν ο Μίλος Οβρένοβιτς ανέτρεψε τον Καραγεώργη στην Σερβία, ο Ολύμπιος εγκαταστήθηκε στο Βουκουρέστι, όπου μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και από τη θέση που κατείχε βολιδοσκόπησε τον Θέοδ. Βλαδιμηρέσκου για τη σύμπραξή του στο ετοιμαζόμενο κίνημα. Τον Ιούλιο του 1820 ο Υψηλάντης διόρισε τον Ολύμπιο αρχιστράτηγο των δυνάμεων που θα σχηματίζονταν στις Ηγεμονίες μετά την έκρηξη του κινήματος. Ο Ολύμπιος ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Αρχηγού και έτσι, όταν στις 22 Φεβρυαρίου 1821 ο ‘’κύβος ερρίφθη’’ και ο Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο, βρήκε να τον περιμένει ένας ετοιμοπόλεμος στρατός και ένας πεπειραμένος οπλαρχηγός. Όμως, μετά το Δραγατσάνι τα πάντα κατέρρευσαν. Ο Υψηλάντης εγκατέλειψε τον αγώνα και μόνον ο Ολύμπιος και ο Ιωάννης Φαρμάκης με τους άνδρες τους συνέχισαν, διαρκώς καταδιωκόμενοι, τον αγώνα στα βουνά της Μολδαβίας.