1837 Ο Άστιγξ βομβαρδίζει το Τουρκικό οχυρό στο Βασιλάδι, ανατινάσσει την πυριτιδαποθήκη και καταλαμβάνει την νησίδα.

1832 Η Οθωμανική Πύλη επιβεβαιώνει την εκλογή του Όθωνος ως βασιλέως της Ελλάδος και αποδέχεται την τελική ρύθμιση των Ελληνοτουρκικών συνόρων.

Ο Γεωργάκης Ολύμπιος ήταν η πιο επιβλητική στρατιωτική φυσιογνωμία απ’ όλους τους οπλαρχηγούς που πλαισίωσαν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στην ολιγόμηνη πολεμική δράση του στις ηγεμονίες. Γεννήθηκε στο Βλαχολίβαδο του Ολύμπου και ήταν γόνος της παλαιάς κλεφταρματολικής οικογενείας των Λαζαίων. Σε ηλικία 27 ετών με τους άνδρες του, κυνηγημένος από τον Αλή, κατέφυγε στη Σερβία, όπου ενώθηκε με το εντόπιο επαναστατικό στοιχείο, νυμφεύθηκε Σερβίδα και απέκτησε περιουσία. Το 1803, σε συνεννόηση με τον ηγεμόνα της Βλαχίας Κων/νο Υψηλάντη, πατέρα του Αρχηγού του, κατάρτισε σώμα ενόπλων και εντάχθηκε στο ρωσικό στρατό υπό τον Κουτούζωφ, που πολεμούσε κατά των Γάλλων του Ναπολέοντος. Επανήλθε στην Σερβία και συμπολέμησε με τους Σέρβους, για να αποκτήσουν τη δική τους ανεξαρτησία.