1822 Μάχη Ελλήνων και Τούρκων στο Μοναστήρι της Χαλεπάς.

1832 Πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο οριστικοποιούνται τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά και απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των Σαμιωτών για ένωση με την Ελλάδα.

1922 Σφαγές χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων από τους Τούρκους στην Σμύρνη.

1827: Έτσι ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης δεν είδε με καλό μάτι την έγκαιρη άφιξη του Καποδίστρια, που έφθασε στο Ναύπλιο με το αγγλικό δίκροτο '’Warspite’’ , στις 6 Ιανουαρίου 1828. Ο Γεωργάκης τον υποδέχθηκε ως πρόεδρο της '’Αντικυβερνητικής Επιτροπής’’. Ο Καποδίστριας αυστηρός και λιτός στη ζωή του, έβαλε σαν πρώτο στόχο τον περιορισμό των δαπανών για την προσωπική διαβίωση διαφόρων προκρίτων και οπλαρχηγών. Στο δημόσιο ταμείο δεν βρήκε ούτε γρόσι. Κάποτε επέπληξε τον Γεωργάκη Μαυρομιχάλη για την πολυτελή του αμφίεση. Δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι μανία όλων των οπλαρχηγών ήταν η λαμπρή φορεσιά. Ο Γεωργάκης "του το φύλαξε μανιάτικο". Ο Καποδίστριας αποφάσισε να επανέλθει στην ενεργό πολιτική, για να ασκήσει εξουσία ως Κυβερνήτης της Ελλάδος. Αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι και ο Πετρόμπεης ήταν κυβερνήτης/ηγεμόνας της Μάνης, της μόνης ελεύθερης περιοχής, που συμμετείχε στον Αγώνα όχι για να ελευθερωθεί αλλά για να ελευθερώσει. Δεν μπορούσε να σκεφτεί κατά τον τρόπο των Μανιατών αλλά και άλλων. Και παρότι διπλωμάτης δεν μπορούσε να εφαρμόσει μια πολιτική ισορροπίας και προσαρμογής.