1790

Ο Λάμπρος Κατσώνης ναυμαχεί εναντίον των Τούρκων εις την Καφηρέα και προξενεί πολλές καταστροφές εις τον εχθρικόν στόλον.

 

1821

(Μεγάλη Δευτέρα): Συλλαμβάνεται και αποκεφαλίζεται ενώπιον του Σουλτάνου ο μεγάλος διερμηνεύς Κωνσταντίνος Μουρούζης.

 

1833

Πεθαίνει στο Παρίσι σε ηλικία 85 ετών ο Αδαμάντιος Κοραής.

 

Στις 6 Απριλίου 1822, οι Τούρκοι εισέδυσαν στην Νάουσα κι άρχισε άγρια σφαγή, λεηλασία, πυρπολήσεις, βιασμοί. Σε διάστημα λίγων ωρών η πόλη είχε περιέλθει υπό τον απόλυτο έλεγχο των Τούρκων. Έμενε το έρεισμα του Ζαφειράκη. Επί μια μέρα (7 Απριλίου) κράτησε η αντίσταση. Ο Αβδούλ Αμπούδ, θέλοντας να κάνει λαμπρότερο το θρίαμβο του , ήθελε να πιάσει τον Ζαφειράκη ζωντανό. Τη νύχτα ο Ναουσαίος άρχοντας με λίγους συντρόφους κατόρθωσε προς στιγμήν να διαφύγει, αλλά, προδομένος, κυκλώθηκε και πολεμώντας έπεσε με τους άνδρες του. Οι υπόλοιποι μαχητές του, περίπου 400, που μάχονταν στον Παλαιόπυργο, έπεσαν όλοι μαχόμενοι ηρωικά. Οι Τούρκοι κατέσφαξαν τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει εκεί. Επακολούθησε φονικό και καταστροφικό όργιο.