1453

Ο ήρωας Φλαντανελλάς με τέσσερα ελληνικά πλοία ναυμαχεί με 145 τούρκικα εις την Προποντίδα, έμπροσθεν της Κωνσταντινουπόλεως, επιφέρουν μεγάλες ζημιές εις τον εχθρό και τελικά σώζονται.