1204

Οι Φράγκοι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και όχι μόνον την καταστρέφουν, αλλά επιδίδονται και εις σφαγές, εμπρησμούς και λεηλασίες.

 

1821

Ο όχλος παραλαμβάνει τη σορό του απαγχονισθέντος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και τη ρίπτει στον Κεράτιο.

Η θανάτωση του Γρηγορίου, όπως έχει προλεχθεί, έγινε στις 10 Απριλίου, ημέρα του Πάσχα. Ο σουλτάνος ήθελε μια τιμωρία ατιμωτική για τον θρησκευτικό αρχηγό των Ελλήνων για να κάμψει το ηθικό τους. Γράφει ο Άγγλος Th. Gordon τα ακόλουθα: «Τοῦ ἀφαίρεσαν τόν πατριαρχικό του μανδύα καί τόν κρέμασαν στήν Πύλη τῶν Πατριαρχών. Τό σῶμα του ἀφέθηκε αἰωρούμενο γιά τρεῖς ἡμέρες, κι ὃταν τό κατέβασαν, τό παρέδωσαν σέ μιά ὀμάδα Ἑβραίων, μεταξύ τῶν χειροτέρων, πού τό ἒσυραν καί τό πέταξε στή θάλασσα». Προτού γίνει αυτό, ο νέος πατριάρχης Ευγένιος προσπάθησε να εξαγοράσει από τους δημίους το σκήνωμα του Γρηγόριου έναντι οποιουδήποτε ποσού, αλλ’ αυτοί προτίμησαν να το πουλήσουν έναντι 800 γροσιών στους Εβραίους της Κωνσταντινουπόλεως. Υπάρχουν πολλές περιγραφές του διασυρμού που υπέστη το σώμα του νεκρού.