1821

Ανήμερα του Πάσχα οι Τούρκοι κρεμούν εις την Κωνσταντινούπολη τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’.

 

1826

Γίνεται η ηρωική έξοδος των κλεισμένων εις το Μεσολόγγι. Σώζονται 1.250 αγωνιστές, 300 άμαχοι και 13 γυναίκες.