1924

Η Κυβέρνηση αποφασίζει να κηρύξει έκπτωτη την βασιλεία και να εγκαθιδρύσει την Δημοκρατία.

 

1826

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος βρισκόταν σε άμεση επαφή με την Αγγλία και είχε συμβάλει με τα συνεχή υπομνήματα της αγγλικής πολιτικής, αυτή την φορά υπέρ της Ελλάδος. Τώρα βλέποντας την αδυναμία των Ελλήνων να αντιπαραβγούν προς τις δυνάμεις του Ιμπραήμ και του Κιουταχή, συνέβαλε στη σύνταξη ενός υπομνήματος που έμεινε γνωστό ως «Πράξη Υποτέλειας». Με άλλα λόγια, υποβαλλόταν το αίτημα να γίνει η Ελλάς αγγλικό προτεκτοράτο. Ο Δημήτριος Υψηλάντης δεν αρκέσθηκε στο να μην την υπογράψει, αλλά στην Γ’ εθνοσυνέλευση (1826) υπέβαλε μια γραπτή διαμαρτυρία , η οποία υποβλήθηκε στις 12 Απριλίου 1826, δύο ημέρες μετά την ηρωική έξοδο της φρουράς του Μεσολογγίου. Η Εθνοσυνέλευση όμως, για να μην γίνει δυσάρεστη στους Άγγλους, απέκλεισε τον Δημήτριο Υψηλάντη «ἀπό κάθε πολιτικόν δικαίωμα και στρατιωτικόν ὑπούργημα». Τελικά, με παρέμβαση του Κολοκοτρώνη, η τιμωρία περιορίστηκε σε ένα έτος. Η συνέλευση μάλιστα της Ερμιόνης την ακύρωσε το ίδιο έτος.