1812

Ο Αλή πασάς καταστρέφει το Γαρδίκι, σφάζοντας τους μεν άνδρες, τις δε γυναίκες τις παρέδωσε στην αδελφή του για να τις βασανίσει εκείνη.


1832

Ο Αυγουστίνος Καποδίστριας εκλέγεται προσωρινός κυβερνήτης.

Ανάμεσα στον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ υπέβοσκε μια αντιζηλία. Γι’ αυτό άλλωστε δεν υπήρχε στρατοπέδευση. Ο Ιμπραήμ αντιμετώπισε τον Κιουταχή με υπεροψία και γι’ αυτό δεν ήθελε την σύμμειξη των δικών του στρατιωτών με του Κιουταχή. Αφού στρατοπέδευσε ανατολικά του Μεσολογγίου, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες εκοίταξε περιφρονητικά το τείχος και απευθυνόμενος προς τον Κιουταχή είπε ειρωνικά: «Αὐτόν τόν φράκτην δέν μπόρεσες νά πάρεις πολεμώντας ἐπί 8 μήνες;» Ο Κιουταχής προσβεβλημένος, του απάντησε ψυχρά: «Ναί, φράκτης εἶναι ἀλλ’ ἀγνοεῖς ποιοί τόν ὑπερασπίζουν. Δοκίμασε καί θά πεισθεῖς». Και γεμάτος οργή απέσυρε τις δυνάμεις του και αποτραβήχθηκε στην δυτική πλευρά, αφήνοντας τον Ιμπραήμ να ενεργεί μόνος του.